รีวิว DEVIO NB-Shield I และ Mini-project: Cellular Tower logger

สวัสดีครับ หลังจากที่ AIS ประกาศ pre-order module NB-IoT ไปเมื่อเดือนธันวา​คม​ที่ผ่านมา ผมซึ่งสนใจจะนำมาใช้กับ senior project อยู่แล้วเลยสั่งซื้อมาชุดหนึ่ง และเมื่อเดือนพฤษภา​คม​ที่ผ่านมา module ก็เปิดให้ซื้อ เลยเป็นที่มาของรีวิวครั้งนี้ครับ NB-IoT คืออะไร NB-IoT หรือ Narrow-band Internet​of Things คือเทคโนโลยี​โทรคมนาคมแบบ LTE ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์​ที่เน้นการสื่อสารไม่เน้นความเร็วมาก แต่เน้นการประหยัดพลังงาน และมีการติดต่อสม่ำเสมอด้วยข้อมูล​ปริมาณ​น้อย เช่นระบบโทรมาตร หรืออุปกรณ์​สั่งการต่างๆ ที่ไม่เน้นความรวดเร็ว​ในการตอบสนอง (non real-time applications) โดยทำงานในช่วง subcarier กว้างราวๆ 200 KHz ของความถี่สำหรับให้บริการโทรศัพท์​มือถืออยู่แล้ว (กรณีของ AIS ทำงานที่ 900 MHz)​ NB-IoT มีข้อดีสำคัญที่ดีกว่าการใช้เครือข่าย LTE ปกติ เช่น: เครือข่ายของ NB-IoT​ เป็นเคือข่ายที่แยกต่างหากจากเครือข่ายมือถือปกติ ความแออัดจึงน้อยกว่า ประหยัดพลังงานกว่า…

Read More