เมื่อผมไปงาน Barcamp Bangkhen #5

Barcamp Bangkhane คืออัลไล การเดินทาง ก่อนเข้าไปฟัง เนื้อหาที่ได้จากการฟัง How Pantip.com handle multi-million users Part 2 ข้อดี-เสียของ Mongo DB ทำไม Pantip จึงเลือกใช้ MongoDB เป็นฐานข้อมูล เมื่อใดจึงควรเปลี่ยนมาใช้ MongoDB ตัวอย่างการใช้งานใน Pantip Q&A systemd – Linux init Thailand cyber attack by @icez Bandwidth ในประเทศไทย ประเภทการโจมตี Pretty Good Privacy (PGP) Academic website down by @sarunint วิทยุคลื่นสั้น การสื่อสารที่คนไทยลืม โดย Narongrit Wongpat List filter w/…

Read More