ไว้อาลัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สิ้นแล้ว ธ ผู้ทรงคุณล้นเกล้า
ธ ของเหล่าพสกดั่งมิ่งขวัญ
แม้นชาติใดขอรองบาททุกชาติพลัน
ทุกชีวันน้อมส่งสู่สวรรค์คาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ