ESP8266: สั่งการ ESP ด้วยฟ้าใสผ่าน Anto.io

สวัสดีครับ หลังจากที่ตอนที่แล้วเราอัพเดตเฟิร์มแวร์ไปแล้ว วันนี้เราจะมาลองใช้ ESP8266 เป็นสถานีลูกข่ายในการควบคุมไฟฟ้าและส่งข้อมูลไปกลับกับฟ้าใส เลขาแว่นส่วนตัวผ่านระบบของ Anto.io ครับ หมายเหตุ : ณ วันที่เขียนบทความ ฟ้าใสยังรองรับแค่ระบบของ Anto.io และ NETPIE แต่ผมลองของ NETPIE แล้วใช้งานยาก ไม่สะดวกเท่าที่ควร เลยใช้ระบบของ Anto นะครับ สร้าง Endpoint บน Anto.io หลักๆ สามารถไล่ตาม Tutorial ของ Anto ได้เลยครับ อธิบายชัดเจนดี แต่หลักสำคัญคือ สร้าง Thing เพื่อให้มีหมวดหมู่ของข้อมูล สร้าง Channel และกำหนดประเภทข้อมูลตามรูปแบบที่ต้องการ สร้าง Key ที่สามารถอ่านค่าได้ (และ/หรืออัพเดตค่าได้หากต้องการให้ส่งค่า) สำหรับ ESP สร้าง Key ที่สามารถอัพเดตค่าได้สำหรับแอพฟ้าใส (จริงๆ ใช้ key เดียวกับ ESP ก็ได้…

Read More

ESP8266 กับ Arduino : เชื่อมต่อสายและอัพเดต ROM version ใหม่ (AT Command)

สวัสดีครับ หลังจากที่ผมยำทดลองใช้ Arduinoเมื่อเทอมที่แล้ว ปิดเทอมนี้ หลังจากได้รับการอุดหนุน งปม. ปิดเทอมนี้ผมวางแผนว่าจะลองทำ IoT ต่อ (และมีบทความเป็นซีรีส์ตลอดปิดเทอมนี้นะครับ) นะครับ วันนี้ขอเริ่มด้วยการเริ่มใช้ ESP8266 ครับ (ในที่นี้ผมจะใช้ ESP-12E พร้อม breakout นะครับเพื่อความขี้เกียจลองตัวอื่นสะดวกในการอธิบาย ESP version อื่นก็คิดว่าใช้แบบเดียวกันได้) การเชื่อมต่อสาย ในหลายบทความสอนมักจะแนะนำให้ใช้ FTDI Module นะครับเพราะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางกว่า แต่โดยส่วนตัวผมมองว่าในเมื่อ Arduino มี USB to TTL ในตัวแล้ว ก็น่าจะใช้แทนกันได้ ข้อสำคัญในการใช้งานมีแค่ 3 ข้อ คือต่อสายให้ถูก อย่าให้ Arduino sketch ไปยุ่งกับ Serial (วิธีที่ง่ายที่สุดคืออัพโหลด blink ลงตัว Arduinoก่อนนำไปใช้ ยกเว้นใครใช้ Arduino Mega สามารถใช้ UART ชุดอื่นแล้วทำ bypass…

Read More