ตัวอย่างการ setup เพื่อการทดลองอ่านรหัสปุ่ม remote control

ตัวอย่างการ setup เพื่อการทดลองอ่านรหัสปุ่ม remote control

ตัวอย่างการ setup เพื่อการทดลองอ่านรหัสปุ่ม remote control

ตัวอย่างการ setup เพื่อการทดลองอ่านรหัสปุ่ม remote control