เตรียมความพร้อมก่อน พรบ. คอมฉบับใหม่บังคับใช้ : keep yourself alive

สวัสดีครับ ในที่สุด แม้จะผลักดันให้แก้ไขกันขนาดไหน ในที่สุด พรบ. คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ก็มีจะมีผลบังคับใช้แล้ว ในฐานะประชาชนคนไทยที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ฯ คงได้แต่ยอมรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นและรับมือต่อไป สำหรับผม มีวิธีการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์มาแนะนำ ดังนี้ครับ หมายเหตุ: ผมไม่สนับสนุนให้ใช้การกระทำการดังกล่าวกับการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ เป็นแต่เพียงการป้องกันตัวเองจากอัตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจ และผมไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำการตามที่แนะนำต่อไปนี้นะครับ การเก็บข้อมูล/หลักฐาน (การแคป) : ไม่แคปแล้วเก็บไว้เอง หนึ่งในการแก้ไขใหม่ คือในมาตรา 14 ที่กำหนดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จก็เป็นความผิด แต่ไม่มีการนิยามหรือยกเว้นการเก็บรักษาข้อมูลเพื่ออ้างอิงในเชิงประวัติศาสตร์ ทำให้เป็นที่น่าระแวงได้ว่าหากมีการเก็บข้อมูลแล้วภายหลังหน่วยงานของรัฐระบุว่าเป็นความเท็จ/ผิดกฎหมาย การเก็บข้อมูลนั้นไว้กับตัวอาจจะทำให้ผิดตาม พ.ร.บ. ได้ การแก้ปัญหากรณีนี้ที่ง่ายที่สุด คือการเก็บไว้กับบุคคลที่ 3 ที่อยู่นอกประเทศไทยหรือไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายไทยแต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายเจ้าที่เปิดให้บริการ cloud storage ฟรี หากบันทึกไว้เป็นไฟล์ก็สามารถเก็บข้อมูลนั้นไว้ได้ แต่สำหรับการเก็บเว็บไซต์ ผมแนะนำให้ใช้บริการ web archive เช่น archive.is เนื่องจากบริการเหล่านี้นอกจากจะเก็บบันทึกข้อมูลในฐานะบุคคลที่ 3 นอกประเทศไทยแล้ว ยังสามารถสืบค้นตาม URL และช่วงเวลาที่มีการบันทึกไว้ โดยเฉพาะ archive.is เองก็มีการทำ…

Read More